Hoe worden ouders betrokken?

De samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Ook ouders worstelen vaak met de vraag hoe ze hun kind het beste kunnen steunen en hebben vaak al van alles geprobeerd. Daarom worden ouders betrokken bij:

Het kennismakingsgesprek:

Dit gesprek vindt plaats met uw kind, (minstens) een van de ouder(s)/ opvoeder(s) en een van de trainers. In dit kennismakingsgesprek geven we uitleg over de tweedaagse zomercursus en bekijken we samen of uw kind iets kan hebben aan de cursus.

De ouderbijeenkomst:

Tijdens de ouderbijeenkomst geven we veel informatie over de werkwijze en praktische kanten van de zomercursus. Ook geven we tips om uw kind te steunen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het afsluitende gesprek:

In het afsluitend gesprek wisselen we onze en uw ervaringen uit. We kennen uw kind dan beter en kunnen dan meer persoonlijke tips en/of adviezen geven. Soms komen we samen tot de conclusie dat  doorverwijzing naar verdere hulpverlening wenselijk is. Mogelijkheden kunnen we in dit gesprek bespreken.

Kinderen blijken het meest van de zomercursus te profiteren als ouders nauw betrokken zijn.

Nieuwsgierig wat ouders over 'Plezier op School' zeggen?

Locaties in Nederland


‘Ik heb heel veel aan de cursussen gehad!‘