'Plezier op School'

"Plezier op school" is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.

'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is beoordeeld als éffectief volgens goede aanwijzingen' in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

In maart 2024 is voor de 3e maal de hererkenning als effectieve interventie verkregen in de databank 'Effectieve Jeugdinterventies'.

Op 28.04.22 is Plezier opgenomen als effectieve interventie in de factsheet 'Effectieve interventies en beleid' van het RIVM.

Zie ook: Loket Gezond Leven

Locaties in Nederland


Kinderen
Ouders
Professionals
‘Ik heb heel veel aan de cursussen gehad!‘