'Plezier op School'

"Plezier op school" is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.

'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is beoordeeld als éffectief volgens goede aanwijzingen' in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

Op 28.04.22 is Plezier opgenomen als effectieve interventie in de factsheet 'Effectieve interventies en beleid' van het RIVM.

Zie ook: Loket Gezond Leven

Locaties in Nederland


Nieuws

Plezier op School in Factsheet mentale gezondheid 03-05-2022

Op 28.04.22 is de factsheet mentale gezondheid van het RIVM verschenen.

Hierin wordt Plezier op school genoemd als een van de effectieve interventies die het mentaal welzijn van kinderen bevorderen.

 

Kinderen
Ouders
Professionals
‘Ik heb heel veel aan de cursussen gehad!‘