Waarom?

Zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat problemen in de omgang met klasgenoten op de basisschool zich in het voortgezet onderwijs makkelijk herhalen, ondanks de nieuwe klas.

Vanwege de negatieve ervaringen van de basisschool starten deze kinderen doorgaans met meer onzekerheid en negatieve verwachtingen op hun nieuwe school. Deze onzekere houding heeft vaak opnieuw afwijzende reacties van anderen tot gevolg waardoor de omgang met anderen steeds lastiger wordt. Dit kan tot ernstig psychische problemen -zoals depressie- leiden.

Juist in het voortgezet onderwijs zijn sociale relaties met leeftijdgeboten van groot belang. Als kinderen met meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden naar de brugklas gaan, is de kans groter dat zij ervaringen in de omgang met anderen opdoen. Het zelfvertrouwen neemt toe en de omgang met anderen wordt plezieriger. Hierdoor kan de vicieuze cirkel doorbroken worden.

De brugklas is dan ook een mooi moment om een echt nieuwe start te maken.

 

'Plezier op School' video

Meer media

 

Locaties in Nederland


‘Ik heb heel veel aan de cursussen gehad!‘