Aanpak

Tijdens de zomercursus 'Plezier op School' leren de kinderen sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een zelfverzekerde manier met anderen om te gaan, zoals: 

  • omgaan met negatieve gedachten
  • omgaan met spanning
  • aanleren van een zelfverzekerde houding
  • contact maken met anderen 
  • omgaan met moeilijke situaties
  • pesten

'Plezier op School' wordt opzettelijk op twee aansluitende dagen in de laatste week van de zomervakantie aangeboden. Dit moment biedt kinderen de unieke mogelijkheid om een echt nieuwe start te maken op de nieuwe school. Het blijkt bovendien dat kinderen in een overgangssituatie als deze het meest gevoelig zijn voor verandering.

Per groep worden 8-10 kinderen door 2 gecertificeerde trainers begeleid.

Naast de tweedaagse zomercursus bestaat 'Plezier op School' uit een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind, een ouderbijeenkomst, een eindgesprek en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers na 6 weken.

'Plezier op School' video

Meer media

 

Locaties in Nederland


Nieuws

Plezier op School in Factsheet mentale gezondheid 03-05-2022

Op 28.04.22 is de factsheet mentale gezondheid van het RIVM verschenen.

Hierin wordt Plezier op school genoemd als een van de effectieve interventies die het mentaal welzijn van kinderen bevorderen.

 

‘Het is geweldig om te zien hoe de kinderen op de training reageren.‘