Antipestonderzoek afgerond

24-05-2018

Vandaag is het onderzoeksrapport van de antipestcommissie afgerond.

 

Volgens de commissie kan Plezier op School niet in aanmerking komen als anti-pest interventie. Dit omdat de effectiviteit in het antipestonderzoek niet kon worden vastgesteld vanwege te geringe instroom van deelnemende leerlingen, door allerlei oorzaken. Hierdoor heeft er in het geheel geen onderzoek plaats kunnen vinden.

De voorzitter van de commissie Daan Wienke zegt dit te betreuren, want resultaten uit eerder onderzoek, die overigens wel zijn opgenomen in het rapport, gaven aan dat Plezier op School een groot gunstig effect kan hebben op gepest worden bij met name jongens in de brugklas, dat bij follow-up behouden bleef. Dan blijft het jammer, moeilijk te begrijpen en uit te leggen dat een erkenning als antipestinterventie niet afgegeven kan worden.

Zoals bekend is Plezier op School niet exclusief bedoeld als antipestinterventie. Plezier op School richt zich immers op preventie van psycho-sociale stoornissen door vermindering van sociale problemen als sociale angst, slechte relatie met leeftijdgenoten, laag zelfbeeld, verlegenheid en uiteraard ook pesten e.d. (zie ook uitgebreide NJI beschrijving). Uit diverse andere onderzoeken blijkt dat Plezier op School hiervoor voldoende in lijkt te slagen. We hebben dan ook deelgenomen aan het onderzoek om de eerder gevonden positieve effecten op pesten (als een van de subdoelen) beter te kunnen laten onderzoeken, zodat we interventie ook op dit doel mogelijk meer kunnen aanscherpen. Dat dit onderzoek vanwege een gebrek aan deelnemers niet gelukt is, vinden ook wij jammer, zeker gezien de consequentie die dat nu lijkt te hebben.

Of een en ander gevolgen zal hebben voor de goede beoordeling in de databank effectieve jeugdinterventies valt nog af te wachten. Het NJI heeft aangegeven dat er een herbeoordeling aankomt, maar ook dat zij rekening willen houden met factoren die de uitkomsten van het onderzoek mogelijk negatief beïnvloed hebben.

We blijven het met aandacht volgen.

Locaties in Nederland


‘Het is geweldig om te zien hoe de kinderen op de training reageren.‘